Kvantna Medicina: Frekvencije i Oscilacije kao Ključ Zdravlja

KVANTNA MEDICINA – KLASIČNA MEDICINA

Zapadna medicina, poznata i kao konvencionalna (klasična) medicina, temelji se prvenstveno na hemijskim (laboratorijskim) parametrima i pristupu. To obuhvata analize uzoraka iz organizma u svrhu dijagnostike, kao i primenu hemikalija (lekova) u terapeutske svrhe. Nasuprot tome, kvantna medicina se fokusira na fiziku kao osnovu za dijagnostiku i terapiju.

U fizici se ljudsko telo posmatra kroz skup frekvencija, oscilacija i talasa. Svaki organ i ćelija imaju svoju jedinstvenu frekvenciju na kojoj optimalno funkcionišu.

Pluća, jetra, želudac… svaki organ ima svoju frekvenciju. Isto važi i za ćelije žlezda ili hormona, bakterije, viruse, atome, molekule i gene. Tačno određena frekvencija na kojoj organi optimalno funkcionišu naziva se zdravljem.

Čovek je, kako se kaže, deo prirode i deli najsličniju frekvenciju s njom. Zato je boravak u prirodi, gde sve vibrira tom frekvencijom, koristan i lekovit za čoveka.

Kako se uočava poremećaj u organizmu?

Analizom frekvencije ljudskog tela putem uređaja i programa koji su sastavljeni od strane stručnjaka, može se detektovati najsitnija promena u organizmu u najranijoj fazi. Kvanta medicina u dijagnostici pokazuje se kao pouzdanija i egzaktnija u poređenju s konvencionalnom medicinom.

Kakav je proces pregleda?

Pacijent se povezuje s uređajem (skenerom), a pregled traje oko sat vremena tokom kojih se dobija više od 300.000 podataka.

Rusija, Ukrajina, Nemačka, Švajcarska i druge države EU imaju nacionalne institute za kvantnu medicinu, gde timovi stručnjaka razvijaju uređaje i programe za kvantnu dijagnostiku i biorezonantnu terapiju.

Kako se sprovodi lečenje biorezonantnom (kvantnom) terapijom?

Polazi se od pretpostavke da se čovek rađa zdrav. Promenom frekvencije u organima tela pod uticajem faktora kao što su hrana, vazduh, zračenje, stres, bakterije, virusi, toksini…. javljaju se simptomi bolesti. Lečenje biorezonantnom terapijom podrazumeva ispravljanje nepravilne frekvencije slanjem odgovarajuće rezonance telu, organima i ćelijama, kako bi ponovno pravilno funkcionisali.

Kakvi su efekti biorezonantne terapije?

Efekti terapije zavise od stadijuma bolesti. Kvanta medicina može otkriti poremećaje frekvencije u ranoj fazi, što omogućava preventivno i brzo rešavanje problema. U drugom stadijumu bolesti, biorezonantna terapija može rešiti do 80% problema.

U zaključku, kvantna medicina pruža moderan pristup dijagnostici i terapiji, fokusiran na frekvencije i oscilacije ljudskog tela.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X