Medicina u eri veštačke inteligencije: Kako AI transformiše zdravstvo i poboljšava ishode za pacijente

Transformacija zdravstvene zaštite je pred iskustvom kvantnog skoka.

Veštačka inteligencija optimizuje kliničke tokove i efikasne dijagnoze, što smanjuje teret na pružaoce zdravstvene zaštite.

Veštačka inteligencija je spremna da revolucionizuje zdravstvenu industriju, pružajući brojne mogućnosti za optimizaciju procesa, poboljšanje ishoda pacijenata i poboljšanje efikasnosti u isporuci zdravstvene zaštite.

Tehnologija nudi veliku i kompleksnu mrežu algoritama, mašinskog i dubokog učenja, koja mogu analizirati velike količine medicinskih podataka i pružiti korisne uvide, poboljšati donošenje odluka i smanjiti teret na pružaoce zdravstvene zaštite.

“Veštačka inteligencija (AI) nas vodi u novu medicinsku eru. Mi ne zamenjujemo radiologe. Međutim, radiolozi se suočavaju sa mnogim problemima u nalazima medicinskih slika. Stoga, budućnost zdravstvene zaštite leži u AI, jer je količina podataka ogromna, a sa svim tehnologijama modala, biće velika količina podataka, a ljudsko biće ne može sve to da interpretira “, rekao je Charbel Makhoul, direktor AI rešenja i zdravstvenih IT-a – Rusija, Turska, Bliski Istok i Afrika u kompaniji Canon Medical, koji je predstavio neke od njihovih naprednih medicinskih rešenja koja integrišu veštačku inteligenciju i duboko učenje na sajmu Arab Health.

U poslednjih nekoliko godina, zdravstvena industrija je doživela značajan napredak u oblasti veštačke inteligencije, sa brojnim aplikacijama i upotrebom slučajeva koji pomažu pružaocima zdravstvene zaštite da poboljšaju ishode.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X