Kvantna medicina – Revolucionarni pristup dijagnostici i terapiji

Zapadna medicina, poznata i kao konvencionalna medicina, uglavnom se oslanja na hemijske parametre i pristup, bilo da je reč o analizi uzoraka za dijagnostiku ili primeni hemikalija u terapiji. S druge strane, kvantna medicina se fokusira na pristup zasnovan na fizici.

U fizici, ljudsko telo se posmatra kroz skup frekvencija, oscilacija i talasa. Svaki organ i ćelija imaju svoju jedinstvenu frekvenciju koja određuje njihovo optimalno funkcionisanje. Frekvencije se odnose na sve, od pluća, jetre i želuca, pa do ćelija žlezda, hormona, bakterija, virusa, atoma, molekula i gena. Ove precizno određene frekvencije povezujemo sa zdravljem.

Počiva se na tvrdnji da je čovek prirodni deo okoline, sličan frekvencijama prisutnim u prirodi. Zbog toga boravak u prirodi, gde sve vibrira na istim frekvencijama, može pozitivno uticati na čovekovo zdravlje.

Poremećaje u organizmu kvantna medicina detektuje analizom frekvencije ljudskog tela pomoću posebnih uređaja i programa razvijenih od strane stručnjaka. Ovi uređaji omogućavaju analizu frekvencija i otkrivanje čak i najmanjih promena u organizmu u vrlo ranim fazama, čineći je pouzdanijom u dijagnostici od konvencionalne medicine.

Pregled pacijenta traje dugo, i tokom tog perioda se prikuplja više od 300.000 podataka. Kvantna medicina koristi uređaje Instituta za kvantnu medicinu. Ovi uređaji ima kapacitet za obradu preko 330.000 podataka, uključujući frekvencije poznatih bakterija i virusa, uključujući i COVID-19.

Nacionalni instituti za kvantnu medicinu u zemljama poput Rusije, Ukrajine, Nemačke, Švajcarske i država EU razvijaju svoje uređaje i programe za kvantnu dijagnostiku i biorezonantnu terapiju.

Lečenje biorezonantnom terapijom polazi od pretpostavke da se čovek rađa zdrav, ali pod uticajem faktora poput hrane, zračenja i spoljne sredine, menja se frekvencija u organima tela. Terapija ima za cilj ispravljanje nepravilne frekvencije slanjem odgovarajuće rezonance, vraćajući telu, organima i ćelijama prirodnu frekvenciju.

Efekti biorezonantne terapije zavise od stadijuma bolesti, pri čemu se u prvoj fazi registruje poremećaj frekvencije koji se može rešiti terapijom pre nego što dođe do morfoloških promena. Kvantna medicina može efikasno rešiti probleme u drugom stadijumu bolesti, dok se u trećem stadijumu često koristi konvencionalna medicina, a zatim se prilagođava frekvencija organa.

U zaključku, kvantna medicina predstavlja inovativan pristup dijagnostici i terapiji, pružajući rano otkrivanje i tretman poremećaja na nivou frekvencija, što je preciznije od tradicionalnih metoda zapadne medicine.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X