Kvantna Dijagnostika: Put ka Zdravlju

Kvantna dijagnostika ili biorezonantna dijagnostika, koju primenjuje kvantna medicina, predstavlja neinvazivan pristup za dubinsko ispitivanje zdravlja organizma. Ova metoda koristi biorezonantni aparat koji se povezuje sa pacijentom kako bi pružio detaljan uvid u stanje tela. Kroz ovaj tekst, otkrićemo kako izgleda kvantna dijagnostika i šta je njen cilj.

Kvantna dijagnostika je pregled celog tela biorezonantnim aparatom, što omogućava da se identifikuju potencijalni problemi unutar organizma.

Pregled u okviru biorezonantne dijagnostike traje otprilike 40 minuta i obuhvata kvalitativnu procenu rada unutrašnjih organa, određivanje “slabih tačaka” tela, identifikaciju stresogenih faktora kao što su mikroorganizmi na koje je osoba osetljiva, određivanje intolerancije na pojedine namirnice ili grupe namirnica, otkrivanje nedostatka vitamina i minerala, identifikaciju hormonskog disbalansa, kao i analizu emocionalnih faktora koji mogu uticati na zdravlje.

 

Tokom pregleda, uzima se u obzir i lična anamneza, odnosno zdravstvena istorija pacijenta, kako bi se dobio potpuniji uvid u njegovo zdravstveno stanje. Na kraju pregleda, sastavlja se lista saveta o tome kako unaprediti zdravlje, što može uključivati promene u ishrani, načinu života i terapijske mere.

Cilj kvantne dijagnostike je identifikacija uzroka disbalansa u organizmu.

Ovaj uzrok može biti smanjeni rad određenog organa ili osetljivost na određene stresogene faktore. Nakon što se identifikuju problemi, mogu se primeniti biorezonantne terapije koje podržavaju osetljive organe ili se fokusiraju na desenzitizaciju, odnosno smanjenje osetljivosti na specifične stresogene faktore, kao što su gljivice, virusi, bakterije, paraziti, alergeni iz hrane i vazduha.

Kako se obavlja pregled?

Pregled se obavlja putem biorezonantnog skenera, koji koristi elektromagnetne signale kako bi identifikovao vibracije u telu. Ovi signali uspostavljaju rezonancije koje vode ka ozdravljenju. Kada se postigne optimalni nivo vibracija, dolazi do tzv. kvantnog skoka, gde organizam započinje proces samolečenja.

Kvantna dijagnostika ima za cilj da postigne zdraviji i kvalitetniji život, omogućavajući pacijentima da razumeju svoje telo, identifikuju potencijalne probleme i preduzmu odgovarajuće korake kako bi očuvali ili poboljšali svoje zdravlje. Ova metoda pruža holistički pristup medicinskom ispitivanju, što je sve važnije u savremenom zdravstvu.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X