Kvantna medicina i biopolje

Kvantna medicina i biopolje – revolucionarni pristup očuvanju zdravlja

Savremena medicina se oslanja na znanja i tehnologije koja su nam na raspolaganju, ali postoji jedan pristup koji dolazi iz kvantne fizike, a koji je sve više u fokusu pažnje u medicinskim krugovima – kvantna medicina.

Kvantna medicina se zasniva na činjenici da sve u prirodi emituje elektromagnetne talase određene frekvencije i da sve vibrira na određenim frekvencijama, uključujući i ljudsko telo. Upravo ova vibracija je ključna za očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti.

Kvantna medicina se bazira na konceptu biopolja, koji predstavlja elektromagnetno polje koje okružuje sve žive organizme.

Biopolje predstavlja mrežu elektromagnetnih talasa koja se prenosi kroz organizam, a koja se može meriti i analizirati. Prema teoriji kvantne medicine, poremećaji u biopolju mogu dovesti do bolesti i poremećaja u funkcijama organizma.

Zahvaljujući napretku u tehnologiji, danas je moguće meriti i analizirati biopolje, a samim tim i utvrditi poremećaje u njemu.

Postoje uređaji koji se koriste u kvantnoj medicini, a koji mogu otkriti poremećaje u biopolju, čime se omogućava rano otkrivanje bolesti, ali i prevencija njihovog nastanka.

Jedan od glavnih benefita kvantne medicine jeste mogućnost tretiranja organizma bez neželjenih reakcija.

Naime, kvantna medicina koristi elektromagnetne talase i frekvencije koje su prirodne za organizam, a koje deluju direktno na biopolje, što dovodi do poboljšanja funkcionisanja organizma i očuvanja zdravlja.

Kvantna medicina se koristi za tretiranje različitih bolesti, uključujući i hronične bolesti, autoimune bolesti, neurološke bolesti, ali i kao pomoćna terapija u borbi protiv kancera. Međutim, kao i kod svake terapije, i kod kvantne medicine postoji neophodna saradnja lekara i pacijenta, kao i adekvatna dijagnostika bolesti.

Kvantna medicina je ujedno i delotvorna u prevenciji bolesti.

Analizom biopolja može se utvrditi disbalans u organizmu, koji se može korigovati pre nego što dođe do pojave simptoma bolesti.

Dakle, kvantna medicina predstavlja novi pristup očuvanju zdravlja, koji se bazira na ideji da ljudsko telo funkcioniše kao energetski sistem koji je podložan uticaju različitih vibracija i frekvencija.

Prema teoriji kvantne medicine, sve naše ćelije i tkiva emituju specifične elektromagnetne talase koji su karakteristični za zdravo stanje organizma.

Međutim, kada dođe do neravnoteže ili blokade u energetskom sistemu, mogu se pojaviti različite bolesti i stanja.

Jedna od ključnih metoda kvantne medicine je analiza biopolja, koja omogućava da se na osnovu merenja elektromagnetnih talasa ustanovi stanje zdravlja organizma i eventualne blokade u energetskom sistemu.

Na osnovu dobijenih podataka, moguće je primeniti odgovarajuće terapijske tehnike i frekvencije kako bi se uspostavila ravnoteža u telu i podstakla prirodna sposobnost samoozdravljenja.

Kvantna medicina takođe podrazumeva primenu fotobimodulacije i stimulacije mitohondrija, čime se podstiče proizvodnja ATP-a, važnog molekula za energiju i signalizaciju u organizmu. Ove tehnike mogu biti korisne u lečenju različitih stanja, uključujući i degenerativne bolesti.

Ukratko, kvantna medicina predstavlja sveobuhvatan pristup očuvanju zdravlja koji se fokusira na energetski sistem organizma i primenu različitih terapijskih tehnika zasnovanih na frekvencijama i elektromagnetnim talasima. Ova nova medicinska paradigma obećava da će promeniti način na koji se leče bolesti i da će omogućiti efikasnije i prirodnije metode lečenja.

 

 

 

referenca:

Quantum Functional Energy Medicine: The Next Frontier of Restorative Medicine

Source: Journal of Restorative Medicine, Volume 9, Number 1

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X