Kvantna Medicina: Lečenje na Energetskom Nivou

Otkrijte Moć Kvantne Medicine: Lečenje na Energetskom Nivou

Kvantna medicina

Kvantna medicina predstavlja pravac holističke medicine koji integriše znanja i iskustva kvantne fizike, zapadne i istočne medicine, kao i bioelektronike. Razvojem kvantne fizike, čovečanstvo je spoznalo da je energija suština života. Razvojem aparata iz oblasti kvantne medicine možemo da registrujemo poremećaj energetskih tokova organizma, što nam omogućava da prepoznamo bolest u njenom začetku i na vreme pristupimo lečenju i promeni životnih navika, time sprečavajući da se bolest ponovo javi.

Osnovno načelo kvantne fizike je da apsolutno sve ima frekvenciju, a svaka ćelija našeg tela ima svoju idealnu frekvenciju. Kada se ta idealna frekvencija promeni usled dejstva različitih spoljašnjih i unutrašnjih faktora, dolazi do poremećaja biohemijskih procesa što vodi u nastanak bolesti. Ljudski organizam se konstantno nalazi u procesu samoizlečenja. Ukoliko odbrambene snage organizma nisu uspele da obezbede homeostazu, potrebna im je pomoć u vidu mikrorezonantne terapije.

Koje metode se koriste u kvantnoj medicini?

Ono što je ključno za razumevanje procesa prilikom pregleda zasnovanog na kvantnoj medicini je to da je sam pregled zasnovan na neinvazivnoj metodi (nema kontakta i nije bolan) i na mikrotalasnom opsegu frekvencija od 30-300 GHz. Ovaj opseg frekvencija predstavlja rezonantni prozor našeg organizma u kom se odvijaju procesi koje detektuju uređaji za kvantnu medicinu i na osnovu njih uočavaju anomalije.

Pored toga, uočeno je da je naše telo u stanju da prepozna i rezonira i sa talasima niskih frekvencija od 10 Hz-500 kHz, što je osnov za Biorezonantnu terapiju, ali i sa infracrvenim (IR) zračenjem i svetlošću različitih boja, što je osnov za Multirezonantnu terapiju.

Kako izgleda pregled kod doktora kvantne medicine?

Jedna od ključnih odlika pregleda kod doktora kvantne medicine je to što je sam pregled potpuno bezbolan i bez štetnog zračenja. Sam pregled kod doktora kvantne medicine započinje razgovorom pri kome se uzima anamneza i upoznaje sa opštim zdravstvenim stanjem. Nakon toga se pristupa standardnom pregledu pacijenta koji uključuje biorezonantni skener.

Biorezonantni skener registruje poremećaje elektromagnetnog polja naših ćelija, tkiva i organa i na taj način može da otkrije predispoziciju za nastanak oboljenja, početne faze oboljenja ili već uznapredovalu bolest. Pregled je komforan i ne zahteva posebne pripreme, a pritom je bezbedan za sva starosna doba.

Šta se dobija pregledom kod doktora kvantne medicine?

Pregledom kod doktora kvantne medicine – na biorezonantnom skeneru – dobija se jedinstveni prikaz celokupnog organizma i tu u kratkom vremenskom periodu. Ova metoda pregleda suštinski predstavlja jedan detaljan sistemski pregled svih organa i sistema organa i daje nam mogućnost da prepoznamo da li je pacijent intolerantan na neku namirnicu, da li postoji intolerancija na neke namirnice ili postoji predispozicija za neka oboljenja.

Koje sve probleme možemo dijagnostifikovati kvantnom medicinom?

Pregledom na biorezonantnom i termovizijskom skeneru mogu se dijagnostikovati oboljenja glave i vrata, štitaste žlezde, dojki, srca i pluća, kao i oboljenja gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta. Na ovakav način možemo snimiti kompletnu cirkulaciju, kompletan nervni i koštano-zglobni sistem, prepoznati iste simptome različitih oboljenja i na taj način izbeći mnogobrojne preglede i skratiti vreme lečenja. Posebna prednost je mogućnost detektovanja intolerancije na određenu vrstu namirnica, kao i utvrđivanje prisustva alergija.

Koji uređaji se koriste prilikom tretmana kvantne medicine?

Najbolje ordinacije koristi termovizijski skener, što predstavlja vrhunac u kvantnoj medicini. Preglede obavlja sertifikovani doktor kvantne medicine koji pristupa na način da sagleda detaljne uzroke, a ne posledice. Važno je istaći da je pregled kod doktora kvantne medicine potpuno bezbolan.

Šta predstavlja mikrorezonantna terapija u kvantnoj medicini?

Mikrorezonantna terapija je metoda lečenja koja pripada kvantnoj medicini, poznata i kao informaciona terapija. Koristi se u lečenju različitih oboljenja, uključujući neurološka, endokrinološka, kardiovaskularna, pulmološka, gastrointestinalna oboljenja, kao i oboljenja koštano-zglobnog sistema. Ova terapija ima za cilj da poremećeno elektromagnetno polje, koje je nastalo usled bolesti, vrati u normalu, aktivira imuni sistem i odbrambene snage organizma, kako bi pomogla organizmu da se izbori sa bolešću. Takođe je pokazala izuzetne rezultate u lečenju alergija, bronhijalne astme, glavobolja, vrtoglavica, oboljenja štitaste žlezde, hormonskih poremećaja, gastritisa, ulkusa želuca i duodenuma, kao i oboljenja gastrointestinalnog trakta.

Šta je biorezonantna terapija?

Biorezonantna terapija je još jedna metoda lečenja koja se primenjuje u kvantnoj medicini. Ova terapija suštinski koristi elektromagnetne talase za tretiranje problema na ćelijskom, organskom i sistemskom nivou. Ključna karakteristika biorezonantne terapije je da istovremeno služi i za dijagnostiku i terapiju. Dijagnostika se vrši detektovanjem izmenjene električne aktivnosti i otpora kože, uz softversku analizu elektromagnetnih talasa.

Biorezonantna terapija ima dva osnovna modela primene:

  1. Upotrebom korigovanih, prethodno detektovanih, sopstvenih elektromagnetnih talasa tela koji se vraćaju organizmu kako bi ga “podsetili” na njegovo zdravo stanje.
  2. Izlaganjem talasima čije su frekvencije memorisane u samom aparatu, a koje su suštinske frekvencije različitih bolesti, teških metala, alergena i drugih štetnih faktora.

Kada je pravi trenutak da se ide na pregled kod doktora kvantne medicine?

Pravog trenutka zapravo nema. Pregled kod doktora kvantne medicine možete zakazati kada god primetite tegobe ili promene na svom telu, a niste sigurni šta ih je uzrokovalo. Međutim, mnogi ljudi koriste pregled kvantne medicine kao sistematski pregled koji obavljaju jednom godišnje. Preventivni pregledi mogu pomoći u ranom otkrivanju problema i sprečavanju ozbiljnijih oboljenja.

Ko sve može da se podvrgne pregledu kvantne medicine? Pregled kvantne medicine je pristupačan svima, od dece do starijih osoba, uključujući i trudnice. Sam pregled je neinvazivan i prilagođen svim uzrastima.

Koliko traje pregled kvantne medicine?

Sam pregled kvantne medicine traje oko 60 minuta, uključujući razgovor sa doktorom. Važno je napomenuti da je pacijentu potrebno da bude miran oko 10 minuta tokom snimanja kako bi se izradio potreban snimak.

Koliko košta pregled kod doktora kvantne medicine?

Iako se često smatra da su pregledi kod lekara kvantne medicine skupi, istina je da su često mnogo pristupačniji u poređenju sa ukupnim troškovima specijalističkih pregleda i vremenskim troškom koji je potreban da bi se došlo do dijagnoze. Pregled kvantne medicine omogućava holistički pristup i može biti nekoliko puta jeftiniji od mnogobrojnih specijalističkih pregleda. Ovo je jedinstven način da se pregleda kompletno zdravlje organizma, omogućava pacijentima da dobiju tačnu dijagnozu, a pritom uštede vreme i novac koje bi inače potrošili obilazeći različite lekare.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X